Vi samlar inn farleg avfall med eigen bil kvart halvår og hentedagen vil være den samme som for anna avfallshenting, men kun i dei vekene som er merka med raudt.

Raude behalderar for farlig avfall settast fram på hentedagen, godt synleg på sida av dunkene.

søppelbil IATA

 

Innsamling av farlig avfall i 2019

Nome: Innsamling i uke 11 og uke 36.
Drangedal: Innsamling i uke 12 og uke 37.
Nissedal og Åmli: Innsamling i uke 14 og uke 38.