Her kan du sette att ting du har med deg som kanskje andre kan ha bruk for. Det vere seg mindre møblar, interiørartiklar, bilder, speil, pyntegjenstandar, bøker og liknande. Det kjem inn mykje fint, og nokon skattar, i løpet av året.

Ombruk

Vi har ikkje lov til å ta imot elektriske artiklar i ombruksbua. Klede og tekstilar samlast inn til Fretex gjennom henteordninga to gonger i året. Du kan og levere det gratis her på gjenvinningsstasjonen, men det vil ikkje gå via ombruksbua.

I løpet av sommaren 2020 vil vi og få på plass ei ombruksbu på Stormo avfallspark i Nome. 

I sommar held vi ombruksbua på Langmoen åpen kvar dag, då vi håpar på ei god opprydding der til hausten. Så ta gjerne med deg noko du har lyst på, eller bytt med noko som du tenker at andre kan ha bruk for.

Du treng ikkje innom i luka, her er det bare å forsyne seg sjølv!