Vi har oppført eigne avfallsbuer (med lås) rundt om i kommunane og avfallet blir henta etter hentekalenderen for storhushald. Dette er ein bringeordning, der kvar hytteeigar sjølv må bringe avfallet sitt til ei av buene.

Har du ikkje fått nyklar, kan ein få desse ved å kontakte kontoret i Treungen eller i Lunde. Har du behov for ekstra nykel, kan ein få kjøpt ekstra nyklar. Avfallet må sorterast og vi har plassert ut dunkar for dei ulike fraksjonane. Dunkane er merka ut frå det avfallet som skal i.

Kategori A: 

Hytter/koier med låg standard utan straum, utan vegsamband (over 2 km) og frådelt. Der bygningen ikkje er frådelt, kan det vere fellesløysing med hovudbruket når denne har hushald renovasjon.

Kategori B: 

Spreidde hytter utanom felt og utan innlagt vatn og avløp.

Fråflytte gardsbruk og hus som blir nytta som feriehus og som ligg einbølt (spreidd).

Kategori C: 

Hytter i felt utan innlagt vatn og avløp.

Kategori D: 

Hytter med høg standard, veg, vatn og avløp. Fråflytte hus med høg standard (veg, vatn, avløp).

Kategori E: 

Hytter som er eigde av firma og institusjonar, hytter der føremålet er utleige og private hytter med bruksareal (BA) over 150m2. Hytter med bruksareal over 300m2 får dobbelt gebyr.

Prisliste
KategoriGrunngebyrVariabelt gebyrGebyr u/mvaGebyr inkl mva
A614,-197,50811,501 014,-
B614,-395,-1 009,-1 261,-
C614,-790,-1 404,-1 755,-
D614,-1 185,-1 799,-2 249,-
E614,-1 580,-2 194,-2 743,-
E over 300m2614,-3 160,-3 774,-4 718,-

 

Dei som nyttar avfallsbuene til IATA IKS, vil få eit tilleggsgebyr på kr. 77,50.

I hyttefelt, der IATA IKS sine avfallsbuer blir nytta, er det eit tilleggsgebyr på kr. 156,-.
Ekstra nøkkel kr. 260,-. Evt. postoppkrav kjem i tillegg.

 

Ta kontakt dersom du lurar på noe:

For kundar i Drangedal, Nissedal og Åmli kommune: Tlf 35 04 83 50
For kundar i Nome kommune: Tlf 35 94 94 40
Evt. kan du ta kontakt på e-post iata@iata.no