Vi har oppført egne avfallsbuer (med lås) rundt om i kommunene og avfallet blir hentet etter ordinær hentekalenderen. Dette er en bringeordning, hvor hver hytteeier selv må bringe avfallet sitt til ei av buene.

Har du ikke fått nøkler, kan en få disse ved å kontakte kontoret i Treungen eller i Lunde. Har du behov for ekstra nøkler, kan en få kjøpt ekstra nøkler. Avfallet må sorteres og vi har plassert ut dunker for de ulike fraksjonene. Dunkene er merket ut fra det avfallet som skal i.

Kategori A: 

Hytter/koier med lav standard uten strøm, uten veisamband (over 2 km) og fradelt. Der bygningen ikke er fradelt, kan det være fellesløsning med hovedbruket når denne har husholdnings renovasjon.

Kategori B: 

Sprette hytter utenom felt og uten innlagt vann og avløp.

Fraflytta gårdsbruk og hus som blir brukt som feriehus og som ligger avsides (spreidd).

Kategori C: 

Hytter i felt uten innlagt vann og avløp.

Kategori D: 

Hytter med høy standard, vei, vann og avløp. Fraflyttet hus med høy standard (vei, vann, avløp).

Kategori E: 

Hytter som er eid av firma og institusjoner, hytter der formålet er utleie og private hytter med bruksareal (BA) over 150m2. Hytter med bruksareal over 300m2 får dobbelt gebyr.

Prisliste
KategoriGrunngebyrVariabelt gebyrGebyr u/mvaGebyr inkl mva
A626,-201,-827,-1 034,-
B626,-402,-1 028,-1 285,-
C626,-804,-1 430,-1 788,-
D626,-1 206,-1 832,-2 290,-
E626,-1 608,-2 234,-2 793,-
E over 300m2626,-3 216,-3 842,-4 803,-

 

De som bruker avfallsbuene til IATA IKS, vil få et tilleggsgebyr på kr. 79,00,-

I hyttefelt, der IATA IKS sine avfallsbuer blir bruka, er det et tilleggsgebyr på kr. 159,00,-
Ekstra nøkkel kr. 260,- Evt. postoppkrav kommer i tillegg.

 

Ta kontakt dersom du lurer på noe:

For kunder i Drangedal, Nissedal og Åmli kommune: Tlf 35 04 83 50
For kunder i Nome kommune: Tlf 35 94 94 40
Evt. kan du ta kontakt på epost iata@iata.no