Felles for alle kunder:

Org.nr: NO 977 500 303 MVA
Kontonr: 2714 07 03902
IBAN: NO93 2714 0703902
SWIFT: AASPN022
Vi har tilbod om Avtalegiro og E-faktura
 

Faktura gjeldende for Åmli og Drangedal 

Privat husholdning 2 ganger i året med betalingsfrist ca. 20. april og ca. 20. oktober.
Hytter og fritidshus 1 gang i året med betalingsfrist ca. 20. april.

 

Faktura gjeldende for Nome og Nissedal

Renovasjon og slamtømming for privathusholdning, hytter og fritidshus er det den enkelte kommune som fakturerer dette sammen med de kommunale avgiftene. Når det gjelder spørsmål om renovasjon eller slamtømming er det IATA som skal kontaktes. 

 

Faktura for andre øvrige tjenester blir fortsatt fakturert fra IATA  

Storhusholdning/næringskunder, 4 ganger i året, hvert kvartal.
Kunder som veier inn over vekt, faktureres månedlig. 
Tilfeldige avgifter, varekjøp, slamtanker utenom tømerute faktureres etter hvert