Felles for alle kunder:


Org.nr: NO 977 500 303 MVA
Kontonr: 2714 07 03902
IBAN: NO93 2714 0703902
SWIFT: AASPN022
Vi har tilbod om Avtalegiro og E-faktura

For innbyggarar i Nome kommune:

LUNDE:
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS
Nome Avfallspark, Stormo
Strengenvegen 553
3825 Lunde

Tlf: 35 94 94 40
E-post: iata@iata.no
 

Vi sender ut faktura slik:


Privat hushald 2 gonger i året med betalingsfrist ca. 20. april og ca. 20. oktober.
Hytter og fritidshus 1 gong i året med betalingsfrist ca. 20. april.
Storhushald/næringskundar, 4 gonger i året, kvart kvartal.
Kundar som veg inn på vekt, kvar månad.
Tilfeldige avgifter, varekjøp, slamtankar utanom tømerute, etter kvart.