Dunker 140 240 360

Dunkar til matavfall, glas, metall og papir kan du gratis endre til ein anna størrelse. 

Ønsker du å endre størrelse på behaldaren for restavfall krever dette eit anna abonnement til endra pris. Unntaket er småbornsfamiliar med born fra 0-3 år, då gjelder eigne avtalar.

Ta kontakt med oss og oppgi kva behov du har.