• Elektrisk og elektronisk avfall
 • Kvite/brune varer
 • Glas/småmetall
 • Papp, papir, kartong
 • Plast 
 • Farleg avfall
 • Bildekk med og utan felg
 • Hageavfall
 • Treverk
 • Impregnert treverk
 • Vindauge med og utan PCB (isolerglas)
 • Restavfall
 • Asbest (må pakkast inn i 2 lag bygningsplast, vere lima att og fraktast på høvelege pallar)
 • Klær og tekstiler i god og dårlig stand (innsamling til Fretex)  
 • Fritidsbåtar 

Husk å sikre avfallet godt når du fraktar avfallet til gjenvinningsstasjonen! Vi oppmodar samtidig alle våre kundar til å levere restavfall i klare sekkar.

Deponiet Langmoen kan ta i mot lett forurensede masser, inerte masser, gips, asbest og slam til behandling. 

Deponiet Stormo kan kun ta i mot slam til behandling.