• Elektrisk avfall
 • Kvitevarer/brunevarer
 • Glas/småmetall
 • Papp
 • Papir
 • Plast 
 • Drikkekartong
 • Farleg avfall
 • Bildekk med/utan felg
 • Hageavfall
 • Treverk
 • Impregnert treverk
 • Isolerglas/vindauge med PCB
 • Restavfall
 • Asbest (skal pakkas inn i 2 lag bygningsplast, vere lima att og fraktast på pallar)
 • Klær og tekstiler i god og dårlig stand (innsamling til Fretex)  
 • Fritidsbåter 

Husk å sikre avfallet godt når du frakter avfallet til gjenvinningsstasjonen!

Deponiet Langmoen kan ta i mot lett forurensede masser, inerte masser, gips, asbest og slam til behandling. 

Deponiet Stormo kan kun ta i mot slam til behandling.