Matavfall

Frukt, grønsaker, kaffigrut, teposar, bakevarer, ris, pasta m.m.

Papir og kartong

Aviser, vekeblad, tidsskrift, reklame, reingjorte kartongar til mjølk, juice, dessert, syltetøy m.m.

(ikkje brunt papir og papp)

Plastemballasje

Reingjort mjuk plast som t.d. plastposar, plastfolie, beger m.m. 

Glas- og metallemballasje

Reingjort klart og farga glas, flasker, vaska hermetikkboksar, metallokk m.m.

Restavfall

Avfallet som blir igjen når du har kjeldesortert, som t.d. hard plast, bleier, keramikk, porselen m.m.

Kildesortering

Anna avfall som t.d. farleg avfall, hageavfall, møblar, bildekk, elektrisk og elektronisk avfall m.m. må du sjølv bringe til ein av avfallstasjonane våre:

Langmoen i Treungen, Stemmen i Drangedal eller på Stormo i Lunde.

VIKTIG!

Ikkje sett noko avfall utanfor buene!
I buene er det lagt ut bioposar til matavfall som du kan ta med deg på hytta/fritidsbustaden. Skulle du ha behov for små dunkar til å ha inne, så deler vi ut frå vårt gamle lager til det er tomt for disse.


Har du spørsmål rundt dette, er du velkomen til å kontakte oss på hovudkontoret i Treungen, tlf. 35 04 83 50 eller send en e-post til iata@iata.no